đề kiểm tra giữa hk1 toán 9

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Phan Chu Trinh 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra môn Toán lớp 9 giữa học kì 1 trường THCS Phan Chu Trinh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội năm học 2020-2021. Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 7 bài. Đáp án đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Phan Chu Trinh năm 2020-2021:

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 9 trường THCS – THPT Newton 2019-2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS – THPT Newton, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 120 phút. Bài 1: (2,0 điểm) Rút gọn các biểu thức sau 1) 2) 3) Bài 2: ( 2,0 điểm) Cho hai biểu thức […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Thành Công 2019-2020

Đề kiểm tra môn Toán lớp 9 giữa học kì 1 trường THCS Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày kiểm tra 18/10/2019. Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 5 bài.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 9 trường THCS Nam Từ Liêm 2019-2020

Đề kiểm tra môn Toán lớp 9 giữa học kì 1 trường THCS Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội năm học 2019-2020. Thời gian làm bài: 90 phút Hình thức kiểm tra: Tự luận. Bài 1: (1,5 điểm) Tính a) b) c) Bài 2 ( 2.5 điểm) Cho biểu thức thức: a) […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 9 trường THCS Mai Động 2018-2019

Đề kiểm tra môn Toán lớp 9 giữa học kì 1 trường THCS Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Ngày kiểm tra: 31/10/2018. Hình thức kiểm tra: Tự luận. Bài I: (2,0 điểm). Cho các biểu thức:  và   (ĐXĐ: ) 1) Tính […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Mỹ Đình 1 năm 2018-2019

Đề kiểm tra môn Toán lớp 9 giữa học kì 1 trường THCS Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm và Tự luận. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (1 điểm). Viết lại chữ cái đứng trước đáp án đúng […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 quận Hà Đông 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề). Bài 1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính và rút gọn các biểu thức sau: a) b) Bài 2 (2,0 điểm). Giải […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 9 trường THCS – THPT Newton 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS – THPT Newton, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Câu 1 (2 điểm). Rút gọn các biểu thức sau: a) b) c) Câu 2 (2 điểm). Giải phương trình: a) b) […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 9 trường THCS Yên Hòa 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, năm học 2017-2018. Thời gian làm bài: 45 phút. Bài 1 (1,5 điểm). Phân tich đa thức thành nhân tử ( với ) a) b) Bài 2 (3,0 điểm). Rút gọn các biểu […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 9 trường THCS Tô Hoàng 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, năm học 2017-2018. Thời gian làm bài: 45 phút. Bài I (2,5 điểm). Giải phương trình: a) b) c) Bài II (3,5 điểm). Cho biểu thức: a) Rút gọn A b) Tính […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 9 trường THCS Tân Mai 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, năm học 2017-2018. Thời gian làm bài: 45 phút. A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1 điểm). Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1: Cho biểu thức: . Điều kiện xác […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 9 trường THCS Láng Thượng 2017-2018

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội năm học 2017-2018. Thời gian làm bài 90 phút. Bài 1. Thực hiện phép tính: a) b) Bài 2. Giải phương trình: a) b) Bài 3. Cho biểu thức: a) Rút gọn biểu thức P. […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 9 trường THCS Cầu Giấy 2017-2018

Đề khảo sát giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, năm học 2017-2018. Thời gian làm bài 90 phút. Bài 1 (2,5 điểm). Cho hai biểu thức và a. Tính giá trị của A khi b. Rút gọn biểu thức B. c. Cho biểu thức . Tính […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 quận Hà Đông 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, năm học 2017-2018. Thời gian làm bài 90 phút. Bài 1. (2,0 điểm). Thực hiện phép tính và rút gọn các biểu thức sau: a) b) Bài 2. (2,0 điểm). Giải các phương trình sau: a) b) […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 9 THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2017-2018. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức thi Tự luận. Bài 1: (4 điểm) a) Rút gọn biểu thức A b) Tìm các giá trị nguyên của x để A nguyên Bài 2: […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Hoàng Hoa Thám 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình năm học 2017-2018. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài 1 (2,5 điểm): Thực hiện phép tính: a) b) c) d) Bài 2 (1,5 điểm): Giải phương trình: a) b) c) Bài 3 (2 điểm). Cho […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Archimedes – Academy 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Archimedes – Academy năm học 2017-2018. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài 1 (2,5 điểm) Cho biểu thức a) Rút gọn biểu thức P với a > 0 và . b) Tìm giá trị của x để P < 2. c) […]

Bài viết nổi bật
x