đề thi hsg hóa 9

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Nam Đàn 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Hóa học huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 150 phút. Câu I: (5,0 điểm) 1. Cho hỗn hợp A gồm Al, Fe, Cu vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được khí B, dung dịch C và chất […]

Bộ đề thi học sinh giỏi Hóa 9 cấp huyện, tỉnh có đáp án

Các đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp quận huyện, tỉnh thành phố có đáp án kèm theo là tài liệu giúp học sinh ôn thi HSG Hóa 9. Đề thi chọn hsg lớp 9 môn Hóa tại một số tỉnh thành phố, quận, huyện, trường THCS trong những năm gần […]

Đề thi HSG Hóa học 9 thị xã Nghi Sơn 2020-2021

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn. Đề thi HSG Hóa học 9 thị xã Nghi Sơn 2020-2021 Câu 1 […]

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Thạch Thành 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 dự thi cấp tỉnh môn Hóa học lớp 9 huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Phòng giáo dục và đào tạo Thạch Thành. Ngày thi: 15/10/2020.

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Nông Cống 2020-2021

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Phòng giáo dục và đào tạo Nông Cống. Ngày thi: 25/09/2020. Câu 1: (2 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học […]