đề thi hsg hóa

Đề thi HSG Hóa học 9 thành phố Vinh 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 18 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp môn Hóa học lớp 9 thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Không kể thời gian giao đề. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

18 Đề thi học sinh giỏi Hóa học 9 cấp huyện

Đây là bài thứ 4 of 18 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi học sinh giỏi Hóa học lớp 9 cấp huyện bao gồm 18 đề thi HSG cấp huyện môn Hóa học lớp 9 của các huyện trong những năm gần đây. Đề số 1 Câu hỏi tự luận. Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol một axit hữu cơ A mạch hở được […]

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Nam Đàn 2018-2019

Đây là bài thứ 8 of 18 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Hóa học huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 150 phút. Câu I: (5,0 điểm) 1. Cho hỗn hợp A gồm Al, Fe, Cu vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được khí B, dung dịch C và chất […]

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Quỳ Hợp 2017-2018 có đáp án

Đây là bài thứ 10 of 18 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Hóa học huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, năm học 2017-2018. Có đáp án và biểu điểm. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). 

Đề thi HSG Hóa học 9 quận Đống Đa 2020-2021

Đây là bài thứ 18 of 18 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp môn Hóa học lớp 9 quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: 31/10/2020. Hình thức thi tự luận gồm 6 câu.

Đề thi HSG Hóa học 9 thị xã Quảng Trị 2020-2021

Đây là bài thứ 17 of 18 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa học lớp 9 thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, năm học 2020-2021. Khóa ngày 29/10/2020. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề).

Bộ đề thi học sinh giỏi Hóa 9 cấp huyện, tỉnh có đáp án

Đây là bài thứ 5 of 18 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Các đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp quận huyện, tỉnh thành phố có đáp án kèm theo là tài liệu giúp học sinh ôn thi HSG Hóa 9. Đề thi chọn hsg lớp 9 môn Hóa tại một số tỉnh thành phố, quận, huyện, trường THCS trong những năm gần […]

Đề thi HSG Hóa học 9 thị xã Nghi Sơn 2020-2021

Đây là bài thứ 15 of 18 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn. Đề thi HSG Hóa học 9 thị xã Nghi Sơn 2020-2021 Câu 1 […]

Đề thi HSG Hóa lớp 9 THCS Nguyễn Nghiêm 2020-2021

Đây là bài thứ 14 of 18 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Hóa học lớp 9, trường THCS Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Thạch Thành 2020-2021

Đây là bài thứ 13 of 18 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 dự thi cấp tỉnh môn Hóa học lớp 9 huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Phòng giáo dục và đào tạo Thạch Thành. Ngày thi: 15/10/2020.

Đề thi HSG Hóa học lớp 8 huyện Quốc Oai 2016-2017 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 8 huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 120 phút. Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2016-2017. Môn: Hóa học 8. Đáp án Đề thi học sinh giỏi Hóa học 8 huyện Quốc Oai năm […]

Đề thi HSG Hóa lớp 9 trường THCS Đỗ Động năm 2015-2016 có đáp án

Đây là bài thứ 12 of 18 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Hóa học lớp 9, trường THCS Đỗ Động, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, năm học 2015-2016. Đáp án Đề thi học sinh giỏi Hóa 9 trường THCS Đỗ Động năm 2015-2016:

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Nông Cống 2020-2021

Đây là bài thứ 3 of 18 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Phòng giáo dục và đào tạo Nông Cống. Ngày thi: 25/09/2020. Câu 1: (2 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học […]

Đề thi HSG Hóa học lớp 9 THCS Archimedes số 1 năm 2020-2021

Đây là bài thứ 9 of 18 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi số 1 chọn học sinh giỏi đội tuyển Hóa học lớp 9 trường THCS Archimedes, thành phố Hà Nội năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

30 đề thi HSG Hóa học lớp 9 có đáp án

Đây là bài thứ 6 of 18 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Tổng hợp 30 đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 có đáp án kèm theo là các đề thi hsg Hóa 9 cấp trường, huyện, tỉnh.  * Download (click vào để tải về): 30 đề thi HSG Hóa học lớp 9 có đáp án