đề thi hsg toán 6

500 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 từ internet

Đây là bài thứ 1 of 23 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Chia sẻ file word 500 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 từ internet. Người tổng hợp, sưu tầm: Hồ Khắc Vũ. Lời nói đầu Với mong muốn tìm tòi, sưu tầm và tập hợp tất cả các đề Toán lớp 6 của kỳ thi Học sinh giỏi các cấp để các anh […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 THCS Nông Trang 2014-2015

Đây là bài thứ 23 of 23 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề khảo sát môn Toán lớp 6 chọn học sinh giỏi cấp thành phố , trường THCS Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề). Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính. a)  b) M = Bài 2 […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Hoằng Hóa năm 2014-2015

Đây là bài thứ 22 of 23 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi HSG Toán 6 cấp huyện, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm học 2014-2015. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2014-2015. Bài 1 (4,5 điểm) Tính giá trị các biểu thức […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Tân Yên 2016 – 2017

Đây là bài thứ 21 of 23 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi HSG Toán 6 cấp huyện, phòng giáo dục và đào tạo huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang năm học 2016 – 2017. Ngày thi 16 tháng 4 năm 2017. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2016 – […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Thanh Trì 2018-2019 có đáp án

Đây là bài thứ 18 of 23 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi HSG môn Toán lớp 6 huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Có đáp án. Đề kiểm tra học sinh năng khiếu môn Toán 6. Ngày kiểm tra 16 tháng 3 năm 2019. Đáp án Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Quốc Oai 2016-2017 có đáp án

Đây là bài thứ 17 of 23 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Toán lớp 6, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội năm học 2016-2017. Có đáp án. Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề). Hướng dẫn chấm Đề thi HSG Toán 6 lớp huyện Quốc Oai năm học […]

Đề thi giao lưu Olympic môn Toán 6 huyện Kinh Môn 2018-2019

Đây là bài thứ 15 of 23 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi giao lưu Olympic cấp huyện môn Toán lớp 6 huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 150 phút. Câu 1: (2,0 điểm) 1) Tính nhanh 2) Rút gọn biểu thức  Câu 2: (3,0 điểm) 1) Tìm x, biết: 52x-3 – 2.58 = 3.58 2) Tìm x, biết: […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 12

Đây là bài thứ 13 of 23 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1: (8 điểm) 1. Tìm chữ số tận cùng của các số sau: a)  571999                                   b) 931999 2. Cho A= 9999931999 – 5555571997. Chứng minh rằng A chia hết cho 5. 3. Cho phân số ( a<b) cùng thêm m đơn vị vào tử và mẫu thì phân số mới lớn hơn hay bé […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 11

Đây là bài thứ 12 of 23 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

I. Trắc nghiệm: Điền dấu x vào ô thích hợp:( 1 điểm) Câu Đúng Sai a. Số bằng b. Số bằng c. Số bằng d. Tổng bằng II. Tự luận: Câu 1: Thực hiện các phép tính sau: (4 điểm) a) b) c) d) Câu 2: (2 điểm) Một quãng đường AB trong 4 giờ. […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 10

Đây là bài thứ 11 of 23 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Câu 1: a) Chứng tỏ rằng số: là một số tự nhiên. b) Tìm 2 số tự nhiên có tổng bằng 432 và ƯCLN của chúng là 36. Câu 2: Tính  nhanh: a) 35.34 + 35.86 + 65.75 + 65.45 ; b) 21.72 – 11.72 + 90.72 + 49.125.16 ; Câu 3: So sánh:  920 […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 9

Đây là bài thứ 10 of 23 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1: (1,5đ) Tìm x, biết: a) 5x = 125;                 b) 32x = 81 ;            c)  52x-3 – 2.52 = 52.3 Bài 2: (1,5đ)   Cho a là số nguyên. Chứng minh rằng: Bài 3: (1,5đ)   Cho a là một số nguyên. Chứng minh rằng: a) Nếu a dương thì số liền sau a […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 8

Đây là bài thứ 9 of 23 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1: (3đ) Ng­ười ta viết các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 đến 2006 liền nhau thành một số tự nhiên L. Hỏi số tự nhiên L có bao nhiêu chữ số . Bài 2: (3đ) Có bao nhiêu chữ số gồm 3 chữ số trong đó có chữ số 4 […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 6

Đây là bài thứ 7 of 23 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1: (8 điểm ) 1. Tìm chữ số tận cùng của các số sau: a)  571999                                   b) 931999 2. Cho A= 9999931999 – 5555571997. Chứng minh rằng A chia hết cho 5. 3 . Cho phân số   ( a<b) cùng thêm m đơn vị vào tử và mẫu thì phân số mới lớn […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 1

Đây là bài thứ 2 of 23 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Câu 1: (2 điểm) Cho biểu thức a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được của câu a, là một phân số tối giản. Câu 2: (1 điểm) Tìm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số sao cho […]

Bài viết nổi bật
x