đề thi vào 10 chuyên khtn

Đề thi vào 10 môn Sinh học trường THPT chuyên KHTN 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: sáng 13 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: Tự luận Đề thi chuyên Sinh […]

Đề thi vào 10 môn Vật Lý trường THPT chuyên KHTN 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật Lý trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 13 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: Tự luận

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn trường THPT chuyên KHTN 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ Văn trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: sáng 12 tháng 7 năm 2020. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự […]

Đề thi vào 10 môn Hóa trường THPT chuyên KHTN 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa Học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 13 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: Tự luận Đề thi chuyên Hóa […]

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên KHTN 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Có đáp án. Hình thức thi: Tự luận Môn thi Toán chung dành cho tất cả các thí sinh thi vào THPT chuyên KHTN. Thời gian làm bài 120 phút […]

Bài viết nổi bật
x