đề thi vào 10 chuyên

Đề thi vào 10 THPT chuyên môn Toán tỉnh Nam Định 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021 dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên tự nhiên và xã hội. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm 2020 tỉnh Nam Định. Bài thi môn Toán dành cho học sinh thi vào các […]

Đề thi vào 10 chuyên Văn tỉnh Thái Nguyên 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Ngữ Văn, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút. Ngày thi 22 tháng 7 năm 2020. Môn thi Ngữ Văn thi theo hình thức tự luận, gồm 2 phần Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học. Đề thi […]

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi chiều 21 tháng 7 năm 2020. Môn thi chuyên Toán. Hình thức tự luận gồm 5 câu.

Đề thi vào 10 chuyên Văn tỉnh Phú Yên 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Ngữ Văn, tỉnh Phú Yên, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 21 tháng 7 năm 2020. Môn thi Ngữ Văn thi theo hình thức tự luận, gồm 2 phần Đọc hiểu và Làm văn. Đề thi chuyên Văn (Phú Yên) […]

Đề thi vào 10 chuyên Toán TP Đà Nẵng 2020-2021 có đáp án

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 20 tháng 7 năm 2020. Môn thi Toán thi theo hình thức tự luận, gồm 7 câu. Đề thi chuyên Toán THPT chuyên Lê Quý Đôn […]

Đề thi vào 10 môn Toán Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM 2020-2021 có đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán trường Trung học Thực hành đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Môn thi Toán điều kiện thi theo hình thức tự luận, gồm 8 câu. Ngày thi 20 tháng 7 năm 2020. Đề thi vào 10 […]

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên tỉnh Cao Bằng 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Cao Bằng, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 20 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Cao Bằng. Môn thi Toán (chuyên Toán). Hình thức thi: Tự luận gồm 5 câu. Đề […]

Đề thi vào 10 chuyên Anh tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 20/7/2020. Hình thức thi Tự luận và Trắc nghiệm. Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Anh và Pháp.

Đề thi vào 10 chuyên Sử tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch Sử dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 20/7/2020. Hình thức thi tự luận. Gồm 4 câu. Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch Sử.

Đề thi vào 10 chuyên Địa tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Địa Lý dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 20/7/2020. Hình thức thi tự luận. Gồm 4 câu. Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Địa lí.

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên tỉnh Bắc Ninh 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Bắc Ninh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 20 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Bắc Ninh. Môn thi Toán (chuyên Toán). Hình thức thi: Tự luận gồm 5 câu. Đề […]

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên tỉnh Tiền Giang 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Tiền Giang, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 18 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Tiền Giang. Môn thi Toán (chuyên Toán). Hình thức thi: Tự luận gồm 4 câu. Đề […]

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên tỉnh Bình Định 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Bình Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 18 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Bình Định. Bài thi môn Toán (chuyên). Hình thức thi: Tự luận gồm 5 câu. Đề […]

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên TP Hà Nội 2020-2021 có đáp án

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 18 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tại Hà Nội. Bài thi môn Toán (chuyên Toán). Hình thức thi: Tự luận gồm […]

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Võ Nguyên Giáp 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 16 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Võ Nguyên Giáp. Bài thi môn Toán chuyên Quảng Bình: Hình thức thi: […]

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Lam Sơn 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 18 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn. Đề thi vào 10 chuyên Toán (Lam Sơn, Thanh Hóa) Bài thi […]

Bài viết nổi bật
x