huyện Hoài Đức

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6 huyện Hoài Đức năm 2019-2020

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2019-2020, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi Trắc nghiệm và Tự luận. Học sinh không được sử dụng máy tính bỏ túi.

Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2018-2019

Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2016-2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2016-2017

Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2015-2016

Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2014-2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2014-2015

Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2013-2014

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2013-2014. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2013-2014

Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2012-2013

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2012-2013

Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2011-2012

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2011-2012. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2011-2012

Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2010-2011

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2010-2011. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2010-2011

Đề thi HK1 môn Toán lớp 2 huyện Hoài Đức 2008-2009

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2008-2009. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 2 năm 2008-2009

Đề thi HK2 Toán lớp 3 huyện Hoài Đức 2012-2013

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Phần 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 1. Số liền sau của số […]

Đề thi HK2 môn Tiếng Việt lớp 2 huyện Hoài Đức 2012-2013

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2012-2013. Thời gian làm bài 40 phút. Bài kiểm tra cuối kì 2 môn tiếng Việt lớp 2 năm 2012-2013 Phần A – KIỂM TRA ĐỌC (10 ĐIỂM) (Thời gian 60 phút không […]

Đề thi HK2 môn Tiếng Việt lớp 2 huyện Hoài Đức 2011-2012

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức, năm học 2011-2012. Thời gian làm bài 40 phút. Bài kiểm tra cuối kì 2 môn tiếng Việt lớp 2 năm 2011-2012 Phần A – KIỂM TRA ĐỌC (10 ĐIỂM) (Thời gian 60 phút không […]

Bài viết nổi bật
x