phân số

Bài tập tính giá trị biểu thức chứa phân số – Toán nâng cao lớp 4, 5

Dạng toán tính giá trị biểu thức có chứa phân số là một trong những dạng toán nâng cao trong chương trình Toán lớp 4 và lớp 5. Dưới đây là một số bài tập đặc trưng cho dạng toán này. Tính giá trị biểu thức: $ \displaystyle A=\frac{1}{{1\times 2}}+\frac{1}{{2\times 3}}+\frac{1}{{3\times 4}}+\cdots +\frac{1}{{99\times 100}}+\frac{1}{{100\times 101}}$ […]

Cách cộng, trừ, nhân, chia phân số – Toán lớp 4

Thaygiaongheo.com chia sẻ cách cộng phân số, trừ phân số, nhân phân số, chia phân số kèm ví dụ minh họa chi tiết và dễ hiểu. Các em đã được làm quen với khái niệm về phân số trong chương trình học Toán lớp 2 và Toán lớp 3. Tuy nhiên, lên lớp 4 thì […]

Bài viết nổi bật
x