phiếu bài tập toán 3

Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 18

Đây là bài thứ 18 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 3

Phiếu bài tập tuần 18 môn Toán lớp 3: Tính chu vi hình chữ nhật và chu vi hình vuông. 1. Tính chu vi hình chữ nhật rồi viết kết quả vào ô trống Chiều dài 7cm 12cm 35dm 105m Chiều rộng 5cm 8cm 27dm 75m Chu vi 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước […]

Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 15

Đây là bài thứ 15 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 3

Phiếu bài tập tuần 15 môn Toán lớp 3: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. Giới thiệu bảng nhân, bảng chia. 1. Đặt tính rồi tính 126 : 9                    345 : 9                720 : 9                   543 : 9                264 : 6 …………….       ………………     ……………….     ……………..     ……………….. …………….       ………………     ……………….     […]

Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 13

Đây là bài thứ 13 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 3

Phiếu bài tập tuần 13 môn Toán lớp 3: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn. Bảng nhân 9. Gam. 1. Viết vào ô trống (theo mẫu) Số lớn 6 24 14 40 54 32 63 42 Số bé 3 4 2 5 6 4 7 6 Số lớn gấp mấy lần […]

Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 12

Đây là bài thứ 12 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 3

Phiếu bài tập tuần 12 môn Toán lớp 3: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Bảng chia 8. 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) Số đã cho 12 18 42 36 54 24 Gấp 6 lần             Giảm 6 lần       […]

Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 11

Đây là bài thứ 11 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 3

Phiếu bài tập tuần 11 môn Toán lớp 3: Bài toán giải bằng hai phép tính. Bảng nhân 8. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 11 – TOÁN 3

Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 5

Đây là bài thứ 5 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 3

Phiếu bài tập tuần 5 môn Toán lớp 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ). Bảng chia 6. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 5 – TOÁN 3

Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 1

Đây là bài thứ 1 of 20 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 3

Phiếu bài tập tuần 1 môn Toán lớp 3: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số. Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ). Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần). * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 1 – TOÁN 3