phổ thông năng khiếu

Đề Ngữ Văn thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu TP Hồ Chí Minh 2020-2021

Đề thi môn Ngữ Văn tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: sáng 14 tháng 7 năm 2020. Môn thi Ngữ Văn (chuyên). Hình thức Thi […]

Đề thi vào 10 môn Toán trường Phổ thông Năng khiếu TP Hồ Chí Minh 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Môn thi Toán (không chuyên) dành cho tất cả các thí sinh. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: sáng 11 tháng […]

Đề Hóa thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu TP Hồ Chí Minh 2020-2021

Đề thi môn Hóa tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 13 tháng 7 năm 2020. Hình thức Thi Tự luận.

Bài viết nổi bật
x