quận Hà Đông

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 quận Hà Đông 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề). Bài 1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính và rút gọn các biểu thức sau: a) b) Bài 2 (2,0 điểm). Giải […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 quận Hà Đông 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, năm học 2017-2018. Thời gian làm bài 90 phút. Bài 1. (2,0 điểm). Thực hiện phép tính và rút gọn các biểu thức sau: a) b) Bài 2. (2,0 điểm). Giải các phương trình sau: a) b) […]

Đề khảo sát chất lượng giữa kì 1 môn Toán 9 quận Hà Đông 2017-2018

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng giữa HK1 môn Toán lớp 9, Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, năm học 2017-2018. Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1. (2,0 điểm). Thực hiện phép tính và rút gọn các biểu thức sau: a) b) Bài 2. (2,0 […]

Đề khảo sát chất lượng Toán lớp 9 quận Hà Đông năm 2018-2019

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 môn Toán. Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 60 phút Bài 1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính và rút gọn các biểu thức sau: a) b) Bài 2 (2,0 […]

Đề kiểm tra HK1 Toán 9 quận Hà Đông năm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức thi Tự luận gồm có 5 câu. Câu 1 (2,0 điểm). Tìm x biết: 1) 2) Câu 2 (2,5 điểm) Cho hai biểu thức và với x […]

Đề thi HSG Toán lớp 9 quận Hà Đông 2019-2020

Đây là bài thứ 32 of 64 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 9 quận Hà Đông năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 quận Hà Đông năm 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2018-2019 phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thời gian làm bài 60 phút. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 quận Hà Đông năm 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2017-2018 phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thời gian làm bài 60 phút. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề thi HSG Toán lớp 9 quận Hà Đông 2018-2019

Đây là bài thứ 43 of 64 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, TP Hà Nội. Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2018-2019. Môn thi: Toán. Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi Tự luận, gồm 5 câu (4 câu đại số, 1 câu hình học).

Bài viết nổi bật
x