THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 12 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: Trắc nghiệm gồm […]

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Có đáp án. Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 12 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: Tự […]

Đề thi vào 10 môn Địa Lí trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Địa Lý trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: 13 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: Tự luận gồm 5 […]

Đề thi vào 10 môn Lịch Sử trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch Sử trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: 13 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: Tự luận gồm 4 […]

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ Văn trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Thi vòng 1: Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: sáng 12 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: […]

Bài viết nổi bật
x