THPT chuyên KHTN

Điểm trúng tuyển vào trường chuyên Khoa học Tự nhiên 2020

Chiều 19/7/2020, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 hệ chuyên của các lớp Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh. Theo công bố, lớp chuyên Toán và Tin có điểm trúng tuyển bằng nhau là 20,5. Ba lớp còn lại gồm Lý, Hóa, Sinh, điểm chuẩn là 16,5. […]

Đề thi vào 10 môn Sinh học trường THPT chuyên KHTN 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Sinh học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: sáng 13 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: Tự luận Đề thi chuyên Sinh […]

Đề thi vào 10 môn Vật Lý trường THPT chuyên KHTN 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật Lý trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 13 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: Tự luận

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn trường THPT chuyên KHTN 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ Văn trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: sáng 12 tháng 7 năm 2020. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự […]

Đề thi vào 10 môn Hóa trường THPT chuyên KHTN 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa Học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 13 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: Tự luận Đề thi chuyên Hóa […]

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên KHTN 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội, năm học 2020-2021. Có đáp án. Hình thức thi: Tự luận Môn thi Toán chung dành cho tất cả các thí sinh thi vào THPT chuyên KHTN. Thời gian làm bài 120 phút […]

Bài viết nổi bật
x