THPT chuyên sư phạm

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên Sư Phạm 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, năm học 2020-2021. Dùng riêng cho thí sinh thi vào lớp chuyên Anh. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 15 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: […]

Đề thi vào 10 môn Hóa học trường THPT chuyên Sư Phạm 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa học trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, năm học 2020-2021. Dành riêng cho thí sinh thi vào chuyên Hóa học. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 15 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: […]

Đề thi vào 10 môn Sinh học trường THPT chuyên Sư Phạm 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Sinh học trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, năm học 2020-2021. Dành riêng cho thí sinh thi vào chuyên Sinh học. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 15 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: […]

Đề thi vào 10 môn Vật Lý trường THPT chuyên Sư Phạm 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Vật Lý trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, năm học 2020-2021. Dành riêng cho thí sinh thi vào chuyên Vật Lí. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi: chiều 15 tháng 7 năm 2020. Hình thức thi: […]

Chỉ tiêu tuyển sinh vào trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 2020

Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển 305 chỉ tiêu hệ chuyên các lớp Toán, Ngữ văn, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh năm 2020. Và có tuyển sinh lớp chất lượng cao. Số hồ sơ nộp vào trường là 4.860, giảm gần 200 so với […]

Đề thi vào 10 môn Toán trường THPT chuyên Sư Phạm 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, năm học 2020-2021. Thi vòng 1: Thi chung cho tất cả các thí sinh. Đề thi môn Toán vào 10 chuyên Sư Phạm 2020 (thi chung): Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao […]

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn trường THPT chuyên Sư Phạm 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ Văn trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, năm học 2020-2021. Thi vòng 1: Thi chung cho tất cả các thí sinh. Đề thi môn Ngữ Văn vào 10 chuyên Sư Phạm 2020 (thi chung): Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời […]

Bài viết nổi bật
x