tỉnh Bắc Ninh

Đề thi HSG Toán lớp 8 tỉnh Bắc Ninh 2018-2019 có đáp án

Đây là bài thứ 2 of 24 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 8, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2019-2020. Thời gian 150 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Có đáp án, lời giải chi tiết. 

Đề thi HSG Toán lớp 9 tỉnh Bắc Ninh 2018-2019

Đây là bài thứ 72 of 103 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Sở giáo dục và đào tạo Bắc Ninh. Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2018-2019. Môn thi: Toán – lớp 9. Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi Tự luận, gồm 5 câu (4 câu đại số, 1 câu hình học).

Đề thi HSG Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo 2019 – 2020 có đáp án

Đây là bài thứ 1 of 1 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 11

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, thành phố Bắc Ninh, năm học 2019 – 2020. Môn thi: Toán 11. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Đáp án Đề thi HSG Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo năm học 2019 – 2020:

Đề thi HSG Toán lớp 9 tỉnh Bắc Ninh 2012 – 2013

Đây là bài thứ 86 of 103 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh, năm học 2012 – 2013. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu, trong đó 4 câu Đại số và 1 câu Hình học.

Đề thi HSG Toán lớp 9 huyện Lương Tài 2015-2016

Đây là bài thứ 80 of 103 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9, phòng giáo dục và đào tạo huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài 150 phút. (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu, trong đó 4 câu Đại số và 1 câu Hình học. Bài […]

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên tỉnh Bắc Ninh 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Bắc Ninh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 20 tháng 7 năm 2020. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Bắc Ninh. Môn thi Toán (chuyên Toán). Hình thức thi: Tự luận gồm 5 câu. Đề […]