tỉnh Vĩnh Phúc

Đề thi HSG môn Toán lớp 12 tỉnh Vĩnh Phúc 2016 – 2017

Đây là bài thứ 7 of 15 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 12

Đề thi chọn học sinh giỏi THPT tỉnh Vĩnh Phúc môn Toán lớp 12 năm học 2016 – 2017. Hình thức thi Tự luận. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12. Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề). Gồm […]

Đề thi vào 10 chuyên Anh tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 20/7/2020. Hình thức thi Tự luận và Trắc nghiệm. Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Anh và Pháp.

Đề thi vào 10 chuyên Sử tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch Sử dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 20/7/2020. Hình thức thi tự luận. Gồm 4 câu. Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch Sử.

Đề thi vào 10 chuyên Địa tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Địa Lý dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 20/7/2020. Hình thức thi tự luận. Gồm 4 câu. Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Địa lí.

Bài viết nổi bật
x