vecto

Giải bài toán cực trị bằng tích vô hướng của 2 vectơ

Phương pháp giải bài toán cực trị bằng tích vô hướng Sử dụng tích vô hướng biến đổi biểu thức cần tìm cực trị về biểu thức độ dài, ví dụ: , với c là hằng số và I cố định. Khi đó , đạt được khi MI=0 ⇔ M≡I. Ứng dụng tích vô hướng […]

Cách chứng minh bất đẳng thức bằng vectơ

Đây là bài thứ 11 of 13 trong chuyên đề Bất đẳng thức

Phương pháp chung để chứng minh bài toán bất đẳng thức bằng cách sử dụng vectơ mà các em được học từ lớp 10. Ta có: với và bởi , do đó:. Ứng dụng vectơ chứng minh bất đẳng thức Bài toán 1: Cho ABC, CMR: cosA + cosB + cosC . Giải Thiết lập […]

Cách chứng minh 2 đường thẳng vuông góc bằng vectơ

Để chứng minh cho hai đường thẳng vuông góc bằng vectơ, chúng ta chứng minh tích vô hướng của chúng bằng 0. Tức là: Xét ví dụ có lời giải dưới đây. Ứng dụng vectơ chứng minh vuông góc Bài toán: Trong đường tròn C(O; R) cho hai dây cung AA’, BB’ vuông góc với […]

Cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng bằng vectơ

Lên lớp 10 các em được học các quy tắc về vectơ, và vectơ tỏ ra khá hữu dụng để chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Ba điểm thẳng hàng là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng. Trong vectơ, 3 điểm thẳng hàng ⇔ kR. Sử dụng vectơ chứng minh 3 điểm thẳng […]

Trục tọa độ, Hệ trục tọa độ vectơ

Trục tọa độ – Định nghĩa: Trục tọa độ là một đường thẳng trên đó đã xác định một điểm gốc O và một vectơ đơn vị có độ dài bằng 1. – Tọa độ của vectơ và của điểm trên trục: Cho vectơ  ; a được gọi là tọa độ của vectơ trên trục […]

Giải phương trình vô tỉ bằng vectơ hóa

Có nhiều phương trình vô tỉ cơ bản và khó có thể giải bằng cách vectơ hóa tức là đặt ẩn bằng vectơ để giải. Phương pháp vectơ dành cho học sinh THPT từ lớp 10 tới lớp 12. Lý thuyết cần nhớ Cho Một số kiến thức thường dùng: (1), (2) xảy ra khi […]

Bài tập chứng minh đẳng thức vectơ lớp 10 có lời giải

Chia sẻ phương pháp để làm các bài tập chứng minh đẳng thức vectơ trong chương trình lớp 10 qua lý thuyết và ví dụ có lời giải. Ngoài việc nắm vững lý thuyết về các phép cộng, trừ, nhân vectơ với một số, tích vô hướng các em cần phải biết: 1) Lý thuyết […]

Ứng dụng vectơ chứng minh bất đẳng thức

Phương pháp dùng vectơ (tích vô hướng của 2 vecto) để chứng minh bất đẳng thức là một phương pháp mới để chứng minh BĐT của Toán THPT. Cụ thể của phương pháp chứng minh bất đẳng thức bằng vectơ ta dùng bất đẳng thức sau: Chứng minh BĐT vectơ trên: Ta có: Tích vô […]

Bài viết nổi bật
x