Kiến thức THCS

Kiến thức THCS (cấp 2) chương trình lớp 6, 7, 8, 9 cơ bản và nâng cao. Đề cương học kì, nội dung ôn tập các môn học Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh.

10 đề thi thử HK2 môn Toán lớp 6

Thaygiaongheo.com chia sẻ với các em 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán dành cho học sinh lớp 6 tự làm, ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối HK2. Đề thi theo hình thức tự luận. Đề được soạn theo chương trình Toán 6 học kỳ 2 của Bộ giáo dục và […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 12

Đây là bài thứ 12 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1: (8 điểm) 1. Tìm chữ số tận cùng của các số sau: a)  571999                                   b) 931999 2. Cho A= 9999931999 – 5555571997. Chứng minh rằng A chia hết cho 5. 3. Cho phân số $ \displaystyle \frac{a}{b}$( a<b) cùng thêm m đơn vị vào tử và mẫu thì phân số mới lớn hơn […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 11

Đây là bài thứ 11 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

I. Trắc nghiệm: Điền dấu x vào ô thích hợp:( 1 điểm) Câu Đúng Sai a. Số $ \displaystyle -5 \frac{1}{5}$ bằng $ \displaystyle -5+\frac{1}{5}$ b. Số $ \displaystyle 11 \frac{3}{7}$ bằng $ \displaystyle \frac{80}{7}$ c. Số $ \displaystyle -11 \frac{5}{4}$ bằng $ \displaystyle -11-\frac{5}{4}$ d. Tổng $ \displaystyle -3 \frac{1}{5}+2 \frac{2}{3}$ bằng $ \displaystyle […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 10

Đây là bài thứ 10 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Câu 1: a) Chứng tỏ rằng số: $ \displaystyle \frac{{{{{10}}^{{1995}}}+8}}{9}$ là một số tự nhiên. b) Tìm 2 số tự nhiên có tổng bằng 432 và ƯCLN của chúng là 36. Câu 2: Tính  nhanh: a) 35.34 + 35.86 + 65.75 + 65.45 ; b) 21.72 – 11.72 + 90.72 + 49.125.16 ; Câu 3: […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 9

Đây là bài thứ 9 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1: (1,5đ) Tìm x, biết: a) 5x = 125;                 b) 32x = 81 ;            c)  52x-3 – 2.52 = 52.3 Bài 2: (1,5đ)   Cho a là số nguyên. Chứng minh rằng: $ \displaystyle \left| a \right|$$ \displaystyle <5\Leftrightarrow -5<a<5$ Bài 3: (1,5đ)   Cho a là một số nguyên. Chứng minh rằng: a) […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 8

Đây là bài thứ 8 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1: (3đ) Ng­ười ta viết các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 đến 2006 liền nhau thành một số tự nhiên L. Hỏi số tự nhiên L có bao nhiêu chữ số . Bài 2: (3đ) Có bao nhiêu chữ số gồm 3 chữ số trong đó có chữ số 4 […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 7

Đây là bài thứ 7 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

A – Phần số học: (7 điểm ) Câu 1: (2 điểm) a) Các phân số sau có bằng nhau không? Vì sao? $ \displaystyle \frac{{23}}{{99}}$  ;   $ \displaystyle \frac{{23232323}}{{99999999}}$   ;   $ \displaystyle \frac{{2323}}{{9999}}$  ;   $ \displaystyle \frac{{232323}}{{999999}}$ b) Chứng tỏ rằng: 2x + 3y chia hết cho 17 $ \displaystyle \Leftrightarrow $ 9x + […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 6

Đây là bài thứ 6 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1: (8 điểm ) 1. Tìm chữ số tận cùng của các số sau: a)  571999                                   b) 931999 2. Cho A= 9999931999 – 5555571997. Chứng minh rằng A chia hết cho 5. 3 . Cho phân số $ \displaystyle \frac{a}{b}$  ( a<b) cùng thêm m đơn vị vào tử và mẫu thì phân số […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 5

Đây là bài thứ 5 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1 (3đ): a) So sánh: $222^{333}$ và $333^{222}$ b) Tìm các chữ số $x$ và $y$ để số $ \overline{{1x8y2}}$ chia hết cho 36. c) Tìm số tự nhiên a biết 1960 và 2002 chia cho a có cùng số dư là 28. Bài 2 (2đ): Cho: $S=3^{0}+3^{2}+3^{4}+3^{6}+\ldots+3^{2002}$ a) Tính $S$. b) Chứng minh […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 3

Đây là bài thứ 3 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1: (1,5đ) Tìm $x$ a) 5x = 125;                     b) 32x = 81 ; c)  52x-3 – 2.52 = 52.3 Bài 2: (1,5đ) Cho a là số nguyên. Chứng minh rằng: $ \displaystyle \left| a \right|$$ \displaystyle <5\Leftrightarrow -5<a<5$ Bài 3: (1,5đ) Cho a là một […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 2

Đây là bài thứ 2 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Câu 1: a. Tìm các số tự nhiên x, y. sao cho (2x + 1)(y – 5) = 12 b. Tìm số tự nhiên sao cho 4n-5 chia hết cho 2n-1 c, Tìm tất cả các số B =$ \displaystyle \displaystyle \overline{{62xy427}}$, biết rằng số B chia hết cho 99 Câu 2: a. Chứng tỏ […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 1

Đây là bài thứ 1 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Câu 1: (2 điểm) Cho biểu thức $ \displaystyle A=\frac{{{{a}^{3}}+2{{a}^{2}}-1}}{{{{a}^{3}}+2{{a}^{2}}+2a+1}}$ a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được của câu a, là một phân số tối giản. Câu 2: (1 điểm) Tìm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ […]

Cách tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

Tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) và bội chung nhỏ nhất (BCNN) như thế nào? Thầy giáo nghèo chia sẻ với các em phương pháp. Trước tiên chúng ta xem lại khái niệm ước là gì? bội là gì? Ước và bội là gì? Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự […]

Ôn tập Toán 7 cả năm qua 41 bài tập

Ôn tập lại toàn bộ kiến thức Toán lớp 7 cả năm học qua 41 bài tập mà Thầy giáo nghèo chia sẻ dưới đây. Bài 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các đáp án sau: Kết quả của biểu thức: $ \displaystyle A=\frac{2}{5}+\left(-\frac{4}{3}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)$ là: a. $ \displaystyle -\frac{34}{30}$ b. $ \displaystyle \frac{34}{30}$ […]

Cách giải phương trình bậc cao – Bồi dưỡng Toán 9

Phương pháp chung để giải phương trình bậc cao là đưa về dạng phương trình tích hoặc dùng cách đặt ẩn phụ để giải. Bài tập giải phương trình bậc cao là dạng bài tập khó, nâng cao trong chương trình Toán lớp 9. Vì vậy, câu giải PT bậc cao được đặt làm câu […]

Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch

Lý thuyết và bài tập về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch mà các em học sinh lớp 7 được học ở chương 2 – Đại số 7. Trước tiên nhắc lại mối liên hệ giữa hai đại lượng x và y. 1. Đại lượng tỉ lệ thuận Nói một cách dễ hiểu: […]

40 bài tập nâng cao Đại số 7

40 bài tập nâng cao Đại số 7 dành cho học sinh khá giỏi muốn tăng cường khả năng giải toán Đại số, ôn thi học sinh giỏi. Bài 1. So sánh:   $ \displaystyle {{2009}^{{20}}}$ và $ \displaystyle {{20092009}^{{10}}}$. Bài 2. Tính tỉ số $ \displaystyle \frac{A}{B}$, biết: $ \displaystyle {A=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+…+\frac{1}{{2007}}+\frac{1}{{2008}}+\frac{1}{{2009}}}$ $ \displaystyle {B=\frac{{2008}}{1}+\frac{{2007}}{2}+\frac{{2006}}{3}+…+\frac{2}{{2007}}+\frac{1}{{2008}}}$ Bài […]

Giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp nâng lên lũy thừa

Phương trình vô tỷ là những phương trình chứa ẩn trong dấu căn. Chúng ta cùng tìm hiểu các cách giải PT vô tỉ bằng cách nâng lên lũy thừa. Để hiểu hơn về phương pháp này các em theo dõi ví dụ có lời giải dưới đây. a) Dạng 1: $\sqrt{\mathrm{f}(\mathrm{x})}=\mathrm{g}(\mathrm{x}) \Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l}\mathrm{g}(\mathrm{x}) \geq 0 […]

Cách rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai – Toán 9

Hướng dẫn cách rút gọn biểu thức chứa căn cho học sinh lớp 9. Đây là dạng toán chắc chắn có trong các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán. Để giải được bài tập rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai chúng ta cần ôn lại lý thuyết căn thức bậc […]

So sánh nghiệm của phương trình bậc 2 với một số

Phương pháp so sánh nghiệm của phương trình bậc 2 với số 0, với 1 số bất kỳ, phương trình quy về phương trình bậc 2. Bài viết này Thầy giáo nghèo hướng dẫn các em cách so sánh nghiệm của PT bậc 2 với một số, đây là một dạng toán quen thuộc trong […]

Bài viết nổi bật
x