Hình học 6

Cộng số đo góc, góc kề nhau, góc phụ nhau, góc bù nhau

1. Tính chất cộng số đo hai góc Nếu tia nằm giữa hai tia và thì Ngược lại, nếu  thì tia nằm giữa hai tia và . *Lưu ý: a) Ta có thể dùng mệnh đề tương đương sau với tính chất trên: Nếu  thì tia không nằm giữa hai tia và . b) Cộng […]

Điểm. Đường thẳng. Tia. Đoạn thẳng

1. Điểm. Đường thẳng a, Điểm – Điểm là một khái niệm cơ bản của hình học, ta không định nghĩa điểm mà chỉ hình dung nó, chẳng hạn bằng một hạt bụi rất nhỏ, một chấm mực trên mặt giấy,… – Hai điểm không trùng nhau là hai điểm phân biệt. – Bất cứ […]

Tóm tắt lý thuyết Hình học THCS lớp 6, 7, 8, 9

Tóm tắt lý thuyết hình học lớp 6, hình học lớp 7, hình học lớp 8, hình học lớp 9 giúp học sinh dễ dạng ôn lại kiến thức hình học THCS đã học. Chia sẻ file tài liệu tổng hợp kiến thức Hình học THCS gồm có: – Tóm tắt kiến thức lý thuyết […]

Lý thuyết Hình học lớp 6 cần nhớ

Tóm tắt lý thuyết Hình học lớp 6 bao gồm khái niệm, tính chất: Điểm, đoạn thẳng, tia, đường thẳng, góc, đường tròn, hình tam giác. Lý thuyết Hình học 6 theo chương trình SGK hiện hành. 1. Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm (Dùng các chữ cái in hoa: […]