Số học 6

Kiến thức bài giảng lý thuyết Số học 6. Bài tập Số học 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề. Đề cương ôn tập HK1, HK2 môn Số học 6.

Các dạng toán Tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật

Đây là bài thứ 6 of 6 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 6

Dựa vào phương pháp tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật các em vận dụng vào giải các dạng toán Tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật. Đó là các dạng toán sau: I. Dạng toán giải phương trình với ẩn là tổng cần tìm • Dạng toán này vận dựng […]

Phương pháp tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật

Đây là bài thứ 5 of 6 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 6

Cách tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật bằng các phương pháp quy nạp, khử liên tiếp qua các dạng bài tập có ví dụ minh họa. Trong chương trình Toán nâng cao lớp 6 có nhiều dạng toán khó và tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật là một trong […]

Một số bài toán tính nhanh và tìm X lớp 6

Bài tập tính nhanh và tìm X – Số học 6 Bài toán 1: Tính nhanh a)       b)       c)       d)       e)       f)        g)       h)       Bài toán 2: Tính a)       b)       c)       d)       e)       f)        Bài toán 3: Tính nhanh                                Bài toán 4: Tính nhanh                    Bài toán 5: Tính nhanh                             Bài toán 6: […]

Cách giải dạng toán chia hết nâng cao lớp 6

Đây là bài thứ 2 of 6 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 6

Để giải dạng toán chia hết trong chương trình Toán nâng cao lớp 6 các em cần nắm rõ tính chất chia hết, cách phân tích cấu tạo số. Trước tiên cần nhớ lại dấu hiệu chia hết của một số: Dấu hiệu chia hết – Dấu hiệu chia hết cho 2: Những số chẵn […]

32 bài tập cơ bản và nâng cao Số học 6 có đáp án

Đây là bài thứ 3 of 6 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 6

32 bài tập cơ bản và nâng cao Toán 6 phần Số học giúp các em học sinh lớp 6 ôn luyện nâng cao kiến thức. Bài 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là? Bài 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần […]

Lũy thừa và số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Khái niệm lũy thừa với số mũ tự nhiên. Cách nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Dạng bài tập về lũy thừa trong chương trình Toán 6 phần số học. 1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên Người ta viết gọn: 2.2.2 = 23 a.a.a.a = a4 Ta gọi 23  và a4 là một lũy […]

Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết: Chia hết cho Dấu hiệu 2 Chữ số tận cùng là chữ số chẵn 5 Chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 9 Tổng các chữ số chia hết cho 9 3 Tổng các chữ số chia hết cho 3 Bài tập: Bài 1: Trong các số sau: […]

Bài viết nổi bật
x