Đại số 7

Kiến thức bài giảng lý thuyết Đại số 7. Bài tập Đại số 7 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề. Đề cương ôn tập HK1, HK2 môn Đại số 7.

Bài tập: Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của biểu thức – Đại số 7

Một số bài tập tìm GTNN, GTLN của biểu thức trong chương trình Đại số 7. Bài 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau a) b) Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau a) b) Bài 3: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất […]

Tìm 2 số x, y khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng – Toán lớp 7

Dạng toán tìm 2 số x, y khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng là dạng toán có trong chương trình Đại số 7 – Toán lớp 7. Để làm được dạng toán này ta cần áp dụng tính chất của tỉ lệ thức hay còn gọi là dãy tỉ số bằng […]

Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch

Lý thuyết và bài tập về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch mà các em học sinh lớp 7 được học ở chương 2 – Đại số 7. Trước tiên nhắc lại mối liên hệ giữa hai đại lượng x và y. 1. Đại lượng tỉ lệ thuận Nói một cách dễ hiểu: […]

Bài viết nổi bật
x