Đại số 8

Kiến thức bài giảng lý thuyết Đại số 8. Bài tập Đại số 8 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề. Đề cương ôn tập HK1, HK2 môn Đại số 8.

Các dạng bài tập Đại số 8 nâng cao thường gặp

Đây là bài thứ 1 of 3 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 8

Các dạng bài tập Đại số 8 nâng cao thường gặp: Nhân chia đa thức, hằng đẳng thức, phân tích đa thức thành nhân tử, phép tính phân thức. Các dạng toán nâng cao Đại số 8 bao gồm: A. Nhân đa thức 1. Tính giá trị: B = x15 – 8×14 + 8×13 – […]

Cách giải phương trình Toán lớp 8 cơ bản

Cách giải dạng phương trình cơ bản, phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu trong chương trình Toán lớp 8 phần Đại số. Phương pháp giải thông qua ví dụ dưới đây. 1. Phương trình cơ bản Để giải phương trình này chúng ta nhân phá ngoặc, áp dụng hằng đẳng thức sau […]

Cách giải phương trình tích – Toán 8

Phương trình tích trong chương trình Toán lớp 8 có dạng A(x).B(x) = 0. Cách giải phương trình tích như thế nào? Để giải phương trình tích chúng ta sử dụng phép biến đổi tương đương: A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0 hoặc B(x) = 0 Cách giải phương trình tích – Bước 1: […]

Bài tập: Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Lớp 8

1. Dạng toán chuyển động Bài 1: Lúc 7h một người đi xe máy khởi hành từ A với vận tốc 30km/giờ. Sau đó một giờ, người thứ hai cũng đi xe máy từ A đuổi theo với vận tốc 45km/giờ. Hỏi đến mấy giờ người thứ hai mới đuổi kịp người thứ nhất? Nơi […]

Hướng dẫn giải bài toán bằng cách lập phương trình

Giải bài toán bằng cách lập phương trình là dạng toán quan trọng trong môn Toán lớp 8 phần Đại số. Phương pháp giải dạng bài tập này như nào? Thầy giáo nghèo chia sẻ với các em cách thực hiện dưới đây. Phương pháp: Bước 1: Chọn ẩn số + Đọc thật kĩ bài […]

Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu – Đại số 8

Phương pháp giải phương trình chứa ẩn ở mẫu dành cho học sinh lớp 8 như sau: – Bước 1: Phân tích mẫu thành nhân tử – Bước 2: Tìm ĐKXĐ của phương trình Tìm điều kiện xác định (ĐKXĐ) của phương trình: Là tìm tất cả các giá trị làm cho các mẫu khác […]

Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn

I. Phương trình bậc nhất một ẩn 1. Định nghĩa Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng , với và là hai số đã cho và , Ví dụ:      2. Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn – Bước 1: Chuyển hạng tử tự do về vế phải. – […]

Chứng minh giá trị biểu thức không phụ thuộc vào biến

Cách chứng minh giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào biến qua ví dụ minh họa có lời giải được chia sẻ bởi Thầy giáo nghèo. Dạng bài tập chứng minh giá trị biểu thức không phụ thuộc vào biến được học trong chương trình Đại số lớp 8. Thế nào là biểu […]

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Phương pháp đặt ẩn phụ thường được dùng khi phân tích đa thức có dạng phức tạp, chưa nhìn ra ngay hướng phân tích. Các em theo dõi ví dụ có lời giải dưới đây, từ đó áp dụng vào các bài tập tương tự. Ví dụ 1: Hướng dẫn giải: Đặt đa thức có […]

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp hệ số bất định

Phương pháp hệ số bất định dùng để giải các bài toán khó, khi không dùng được những cách phân tích đa thức thành nhân tử đã biết. Phương pháp này áp dụng phân tích các đa thức phức tạp, bậc cao. Theo dõi ví dụ dưới đây để nắm được cách làm. Ví dụ […]

Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Để phân tích được các đa thức mà Thầy giáo nghèo chia sẻ dưới đây, các em cần phải kết hợp các cách phân tích đa thức thành nhân tử đã học. Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a)  b)  c)  d)  e)  f)  Bài 2: Phân tích các đa […]

Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử

Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử thường dùng. Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử có lời giải. Để phân tích một đa thức thành nhân tử chúng ta thường sử dụng các cách sau: – Đặt nhân tử chung. – Dùng hằng đẳng thức. – Nhóm nhiều hạng […]

Bất phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn, các dạng bất PT bậc nhất một ẩn và các dạng bài tập có lời giải. Trước tiên các em ôn lại kiến thức lý thuyết bất phương bậc nhất một ẩn và các định lý. 1. Khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn […]

Bài viết nổi bật
x