Hình học 8

Công thức Hình học không gian lớp 8

Công thức tính thể tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình lăng trụ đứng. Hình Diện tích xung quanh Diện tích toàn phần Thể tích Lăng trụ đứng Sxq = 2p.hp: nửa chu vi đáy h: chiều cao   Stp = Sxq + 2Sđ […]

Các cách chứng minh hai tam giác đồng dạng – Lớp 8

Các cách chứng minh hai tam giác thường đồng dạng – Cách 1: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho (Hệ quả định lý Talet) – Cách 2: Nếu […]

Bài tập hình thang, hình thang vuông có lời giải

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 1. Hình thang Định nghĩa: Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song. Hình thang   ABCD: AB // CD Cạnh đáy:       AB, CD Cạnh bên:       AD, BC Đường cao:    AH Tính chất: trong một hình thang, góc kề một cạnh bên thì bù nhau. Nhận xét: + […]

Chứng minh hai tam giác đồng dạng lớp 8

Phương pháp chứng minh 2 tam giác đồng dạng dành cho học sinh lớp 8 qua các cách chứng minh đồng dạng đã được học. Hai tam giác ABC và DEF đồng dạng với nhau khi nào? Cách chứng minh ra sao? Các trường hợp đồng dạng của tam giác – Trường hợp đồng dạng […]

Tóm tắt lý thuyết Hình học THCS lớp 6, 7, 8, 9

Tóm tắt lý thuyết hình học lớp 6, hình học lớp 7, hình học lớp 8, hình học lớp 9 giúp học sinh dễ dạng ôn lại kiến thức hình học THCS đã học. Chia sẻ file tài liệu tổng hợp kiến thức Hình học THCS gồm có: – Tóm tắt kiến thức lý thuyết […]